AED. / Reanimatie

AED logo

AED. / Reanimatie

Belang van een AED. / Reanimatie

Elke dag sterven er in Nederland ongeveer 35 mensen door een hartstilstand !

Per Jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Mensen die jij kunt redden als er een AED. in de buurt is en jij kunt reanimeren.

Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste overlevingskans ! 

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Reanimeren

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken. Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.

Wij als EHBO. vereniging van Boekel – Venhorst verzorgen graag een cursus AED. & Reanimatie en de daarbij behorende vervolg  / herhalingscursus.

Voor meer info zie AED. / Reanimatie Cursus en Vervolg / herhalingscursus.  

Voor meer info zie ook AED. Locaties Gemeente Boekel. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ELKE SECONDE TELT

KIJKEN HELPT NIET

MAAR HELPEN WEL

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting zo’n 17.000 mensen door een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. De oorzaak van een circulatiestilstand ligt meestal in het ontstaan van kamerfibrilleren, een ritmestoornis die resulteert in stilvallen van het hart als bloedpomp. De voornaamste reden waarom een reanimatie in zulke gevallen mislukt, is dat de defibrillatieschok te laat komt. Globaal daalt na een circulatiestoornis door kamerfibrilleren de kans op overleving elke minuut met 10%. Snelle reanimatie en het gebruik van een AED. ( Automatische Externe Defibrillator ) vergroot de overlevingspercentage met 70% !

Binnen 6 minuten starten met hartmassage en een AED. verhoogt de overlevingskans met 70%. Iedere minuut later starten met reanimatie neemt de overleveringskans met 10% af. 300 mensen per week krijgen een hartaanval buiten het ziekenhuis. 50% van alle slachtoffers heeft nooit eerder hart klachten gehad. In 75% van de reanimaties starten omstanders met het reanimeren voordat de ambulance er is.

Bij slechts 50% van de mensen die een plotselinge hartstilstand krijgen, moet aanvankelijk een schok worden toegediend. Maar bij elke slachtoffer is reanimatie nodig om de toevoer van zuurstofrijk bloed naar het hart en de hersenen te verhogen. Een AED. helpt hulpverleners stap voor stap zodat hoogwaardige reanimatie kan worden gegeven. Daardoor nemen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk toe.

Meld je aan als je een Basis AED. & Reanimatie Cursus wilt gaan doen. Iedere seconde telt !

Voor meer info zie onze website ; ehbo-boekelvenhorst.nl

Nieuws vanuit ’t Weekblad voor Boekel en Venhorst November 2019 ;

Op 14 november bestond RK. EHBO. vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst 70 jaar. Aan deze bijzondere mijlpaal werd tijdens de oefenavond even aandacht besteed. Later dit seizoen, tijdens de feestavond in mei, zal er meer aandacht aan worden besteed.

Voorzitter Edwin van den Elzen mocht een nieuwe Ambu man W (wireless) Next Generation Reanimatie oefenpop overhandi­gen aan onze AED/Reanimatie kaders André Hoevenaars en Rieky Fabrie. Deze nieuwe Ambu man W (wireless) Next Generation Reanimatie oefenpop kon worden aangeschaft door een subsidiebijdrage van Stichting Steun en Welzijnszorg uit Deurne / Helmond.

Deze nieuwe aanwinst is een belangrijk hulpmiddel tijdens de oefenavonden en de AED/Reanimatie cursussen.

Afgelopen jaren zijn er steeds meer buurt- & sportverenigingen en bedrijven uit onze gemeente Boekel en Venhorst gestart met een AED & reani­matie basiscursus. Ook zijn er al veel deelnemers die daarna de herhalingsles­sen blijven volgen. Door de toename hiervan krijgt gemeente Boekel en Venhorst een betere dekkingsgraad om snel eerste hulp te kunnen verlenen indien er een slachtoffer dit nodig heeft.

Een AED & reanimatie basiscursus duurt 4 uur. De kosten per deelnemer zijn € 25,=. Vanuit de gemeente Boekel ontvangen wij als vereniging een subsidie en hierdoor kunnen we dit jaar wederom een korting verlenen van € 10,=. voor iedere inwoner uit Boekel en Venhorst . Daarnaast kunt U via uw zorgverzekeraar eventueel in aan­merking komen om uw deelnamekosten terug te ontvangen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar want helaas geldt dit niet voor iedereen.

De AED/Reanimatie basiscursus wordt meestal verzorgd bij Boszicht te Boekel.

Een groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. De cursus wordt vol­gens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad gege­ven.

Herhalingscursus AED. & Reanimatie :

( reanimatie baby, kind en volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz. )

Juni  2022 : 

Dinsdagavond 7 juni 2022 ( 19:30 uur tot 21:30 uur ) ( Maximaal 10 personen )

Locatie Boszicht / Bernhardstraat 72 , 5427 AN  Boekel

En

Woensdagavond 8 juni 2022 ( 19:30 uur tot 21:30 uur ) ( Maximaal 20 personen )

Locatie Boszicht / Bernhardstraat 72 , 5427 AN  Boekel

En

Maandagavond 13 juni 2022 ( 19:30 uur tot 21:30 uur ) ( Maximaal 10 personen )

Locatie Boszicht / Bernhardstraat 72 , 5427 AN  Boekel

En

Dinsdagavond 14 juni 2022 ( 19:30 uur tot 21:30 uur ) ( Maximaal 20 personen )

Locatie Boszicht / Bernhardstraat 72 , 5427 AN  Boekel

Verder onze

Basis Cursus AED. & Reanimatie :

( reanimatie volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz. )

Zaterdagochtend 18 juni 2022 ( 08:30 uur tot 12:30 uur ) ( Maximaal 16 personen )

Locatie Boszicht / Bernhardstraat 72 , 5427 AN  Boekel

en

Verder in Juli 2022 ;  Info datum enz. volgt zsm.  

Meld je snel aan / graag zsm. want vol is vol.

In Juli volgen nog meer AED & reanimatie basis ­cursussen en herha­lingscursussen. Data hiervoor zijn nog niet bekend. Deze worden tzt geplaatst op onze website ehbo-boekel­venhorst.nl en in Weekblad Boekel Venhorst.

Voor verdere info over onze vereniging zie ook onze website. www. ehbo-boekelvenhorst.nl