Algemeen

Algemeen :Dr AFW Jetten foto in actie

Oprichting :

Op initiatief van dr. A.F.W. Jetten en de heer J. Prick werd op 14 november 1949 de afdeling Boekel van de Kath. Nat. Bond voor EHBO. St. Lidwina opgericht. 45 dames en heren gaven zich als lid op.  Op 17 december van datzelfde jaar werd het eerste EHBO. bestuur gekozen. Dit bestond uit de volgende personen: Voorzitter de heer J. Prick , secretaresse mej. N.v.d. Bosch, thans mevr. Meulemeesters – v.d. Bosch , penningmeesteresse mej. A.vd. Heuvel thans mevr. Klaassen – v.d. Heuvel en bestuursleden de heer H. van den Elzen en de heer A. v. Hoeij. Vanaf de oprichting heeft de vereniging een gestage groei door gemaakt. Veel enthousiaste leden hebben in het verleden o.a., onder de bezielde leiding van Adr. v. Dalen, aan diverse wedstrijden deel genomen om zich op een sportieve wijze als EHBO.-er te bekwamen. Via een collecte en donateuractie en een gemeente-subsidie waren ze in staat om een 4-tal verbandposten in te richten, terwijl ook een spalkbrancard kon worden aangeschaft. Zo groeide iedere jaar het aantal verbandposten die meer en beter verspreid werden in het gemeente Boekel – Venhorst.

Wil je meer lezen hoe het verder is gelopen verwijzen wij U door naar ons info ;

Historie RK. EHBO. vereniging Sint Lidwina Boekel Venhorst.