Het doel van Lotus

Lotus bloem Logo 2016

Doel:

Het doel van LOTUS mensen is EHBO.’-ers leren hoe ze met slachtoffers om moeten gaan, zodat ze in een echte situatie goed kunnen handelen.

Het materiaal

Het materiaal dat tegenwoordig gebruikt wordt, verandert steeds. Er komen steeds betere en mooiere spullen in de handel en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Het bloed dat nu gebruikt wordt is filmbloed, dat er levensecht uitziet. Ook de ouderwetse boetseerklei wordt niet meer gebruikt, maar een nieuw soort, dat veel soepeler is en beter op kleur gemaakt kan worden; want hoe meer de huid van de nepwond lijkt op de echte huid, hoe minder het er uitziet als nep.
Men streeft er dan ook naar om een verwonding zo te maken dat je het namaakweefsel niet ziet zitten. Ook moeten er soms ziektebeelden worden uitgebeeld, zoals suikerziekte, of een hartaanval. Je ziet dan geen bloed, maar de EHBO.’-er moet dit wel kunnen herkennen.
Ook shock komt vaak aan bod: dit is een ziektebeeld waarbij er een tekort in het lichaam is aan rondstromend bloed, zoals b.v. bij een inwendige bloeding. Dit komt nogal eens voor als je een trap in je buik hebt gehad van een paard.

Als de EHBO.’-er dit niet herkent, zou het slachtoffer dood kunnen gaan. Om dit goed te kunnen uitbeelden moet er veel geoefend worden.

Ook als je eenmaal je LOTUS diploma op zak hebt, moet er nog verder geoefend worden en hoe langer je LOTUS bent, hoe meer verschillende letsels je kunt maken. Men verzamelt als het ware een heel fotoboek vol met verwondingen. Bij een aantal oefeningen worden foto’s of film gemaakt en die kunnen later gebruikt worden als voorbeeld. Zowel de dingen die goed waren als ook de verbeterpunten kunnen besproken worden.

De praktijk

Er zijn in Nederland nu ongeveer 2400 LOTUS mensen, die verdeeld zijn over LOTUS kringen. De meeste van deze kringen vallen onder de landelijke organisatie LOTUS, die in 1975 is opgericht. Het doel van deze organisatie is o.a. samenwerking en contact tussen de leden tot stand brengen, de eenheid in optreden bevorderen en kennis en vaardigheden op peil houden en verder te ontwikkelen. De organisatie LOTUS viel voorheen onder het Oranje Kruis maar staat tegenwoordig op eigen benen. Wel zorgt het Oranje Kruis nog voor de examinering en certificering.

Het oranje Kruis Boekje is voor LOTUS nog steeds het uitgangspunt. Door voortschrijdende inzichten verandert er regelmatig iets in het Oranje Kruis Boekje en dat wordt dan vanuit de organisatie LOTUS doorgespeeld naar de lotusinstructeurs. De lotusinstructeurs geven les aan de kringen en zo kan elk LOTUS lid in een kring op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten. Het is dan ook belangrijk dat de lotusinstructeurs de landelijke bijscholingslessen en symposia volgen. Via deze weg kunnen ook nieuwe verwondingen en materialen vanuit de organisatie LOTUS aan de kringen doorgegeven worden.

Burgemeester van Gemeente Boekel met Kaders en Lotus groep van RK. EHBO Vereniging Sint Lidwina Boekel Venhorst en leden van Lotus Kring Boekel.

IMG_6488