EHBO. bij sportongevallen.

EHBO. bij Sportongevallen.

De cursus EHBO. bij Sportongevallen wordt elk jaar in mei gegeven.
2017 werd in 2 lesavonden de EHBO.’ers die zich hebben opgegeven de specifieke behandeling zoals die bij sportletsels gebruikelijk is.
2018 werd een herhalingscursus verzorgd voor de EHBO.’ers die zich hebben opgegeven de specifieke behandeling zoals die bij sportletsels gebruikelijk is.

De EHBO.’ers ontvangen een uitnodiging voor deze cursus waarvoor ze zich dan vervolgens kunnen aanmelden.

In 2017 was de cursus op Donderdagavond 11 mei 2017 en Maandag 15 mei 2017 en werd verzorgd door mevr. Maria Martinali.
Aanvang : 19.00 uur
Locatie : Boszicht te Boekel

Alle Sportverenigingen van Gemeente Boekel / Venhorst ontvangen een uitnodiging voor deze cursus waarvoor ze zich dan vervolgens kunnen aanmelden.

In 2018 was de herhalingscursus op Dinsdagavond 8 mei 2018 en werd verzorgd door mevr. Maria Martinali.
Aanvang : 19.00 uur
Locatie : Boszicht te Boekel

Je kunt je aanmelden bij het secretariaat@ehbo-boekelvenhorst.nl

Als de cursus met goed gevolg wordt afgelegd volgt een aantekening op het EHBO diploma of je ontvangt een certificaat van Het Oranje Kruis.

Bij veel aanvullende zorgverzekeringen krijgt u het cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

De kosten voor de cursus bedragen  € 50,00 en dit is inclusief het nodige lesmateriaal ( boekje en verbandmiddelen ) , het certificaat examen Oranje Kruis en koffie/thee tijdens de lessen. Voor EHBO-leden is dit € 20,00.

Herhalingsles voor Niet EHBO-leden is dit € 10,00 en voor EHBO-leden is dit gratis.