EHBO. bij Wandelletsels

De cursus EHBO. bij Wandelletsels wordt elk jaar in maart gegeven helaas was het niet mogelijk in 2020 en 2021 ivm. Covid 19.

Maar we gaan ’t wel plannen voor 2022 en data volgt zsm.

De EHBO.’ers ontvangen een uitnodiging voor deze cursus waarvoor ze zich dan vervolgens kunnen aanmelden.

De Laatste Herhaling / Cursus EHBO. bij Wandelletsels was in maart 2019. 

Deze Herhalingscursus wordt gegeven in een avond van 19.00 tot 21.30 uur.

De Herhaling / Cursus was op Dinsdagavond 20 maart 2018  en werd verzorgd door mevr. Maria Martinali.
Aanvang : 19.00 uur
Locatie : Boszicht te Boekel

Deze cursus is bedoeld voor Eerstehulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor Eerstehulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Certificaat

Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel is relevant als u wilt assisteren bij wandelevenementen of als u te maken heeft met wandelaars.

Examen

Om in het bezit te komen van het geregistreerde Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel moet de kandidaat worden getoetst door een Instructeur Eerste Hulp bij Wandelletsel.

De volgende competenties komen aan bod:

  • het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer met blaren ten gevolge van wrijving of druk
  • het geven van algemene preventieve aanbevelingen/adviezen met betrekking tot wandelen

Overige sport- of wandelgerelateerde letsels worden besproken in een cursus Eerste Hulp bij sportongevallen. De competenties zijn aanvullend op de competenties geleerd in de cursus Uitgebreide Eerste Hulp van Het Nederlandse Rode Kruis en op de vaardigheden zoals besproken in de 26e druk van Het Oranje Kruis Boekje.

Richtlijnen

De beschreven methodieken van blaarbehandeling zijn goedgekeurd door het Medisch Comité van Het Nederlandse Rode Kruis en het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis. In de komende jaren zal verder onderzoek worden gedaan naar de bestaande manieren van blaarbehandeling, waarbij het mogelijk is dat de werkwijzen worden aangepast. De beschreven blaarbehandelingen zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk tijdens de Vierdaagse van Nijmegen en kennis van de docentinstructeurs wandelletsel van het Rode Kruis.

De nadruk in de cursus ligt op praktisch handelen; er wordt veel geoefend en veel met voorbeelden gewerkt. Onze kaderinstructeurs zijn deskundig en ervaren !

Indien de cursus met goed gevolg wordt afgelegd volgt een aantekening op het EHBO diploma of u ontvangt een certificaat van Het Oranje Kruis.

De kosten voor de cursus bedragen  € 50,00 en dit is incl. het nodige lesmateriaal ( boekje en verbandmiddelen ) , het certificaat examen Oranje Kruis en koffie/thee tijdens de lessen. Voor EHBO-leden is dit € 20,00.

Herhalingsles voor Niet EHBO-leden is dit € 10,00. Voor EHBO-leden is dit gratis.

 Je kunt je aanmelden bij het secretariaat@ehbo-boekelvenhorst.nl

Bij de meeste Zorgverzekeraars krijgt u het cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug. Raadpleeg hiervoor uw polis of informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.