Lotus Geschiedenis

Lotus bloem Logo 2016

Bij onze EHBO vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst hebben we 3 Lotus slachtoffers.

Andre & Marijke Hoevenaars  en  Tonnie van Logten

( Die tevens leden zijn van Lotus Kring Boekel )

Wat is Lotus ?

De letters L.O.T.U.S. staan voor:

Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.

Het gaat dus om nep slachtoffers die gebruikt worden tijdens EHBO. opleidingen en oefeningen.

Geschiedenis

Al tijdens WO-II ontstond er gebrek aan goed oefenmateriaal. Men kwam grote verwondingen tegen, waarvan ze niet goed wisten hoe die verbonden moesten worden. Natuurlijk was er al wel een Eerste Hulp opleiding, maar daar werden alleen kleine verwondingen behandeld. Er is toen in Engeland een groep mensen zich hiermee bezig gaan houden, die zich ‘Casualties Union’ noemden. (dit betekent: Unie van slachtoffers)
Deze mensen zochten allerlei materiaal om een verwonding zo echt mogelijk na te maken. Ze gebruikten een soort klei en ook stopverf om niet in hun eigen huid te hoeven snijden. Voor bloed namen ze koeienbloed!

Pas in de 60-er jaren kwam dit naar Nederland overwaaien en er was direct een behoorlijke belangstelling voor. In 1962 werd er een voorzichtig begin gemaakt met een opleiding tot slachtoffer.
In Utrecht werd een studieweekend georganiseerd door de Engelsen en het Oranje Kruis; dat zoals jullie wel weten, aan het hoofd staat van alle EHBO.-opleidingen. Dit studieweekend was zo’n groot succes, dat er werd besloten in 1963 met de eerste opleiding te beginnen. Deze opleiding bestond uit 16 zaterdagen hard werken. Er namen toen 22 EHBO.’-ers aan deel.
Het examen bestond, ook toen al, uit het uitbeelden van bewusteloosheid, shock en twee verwondingen. Het aller moeilijkste was en is nu nog steeds, het goed op kleur brengen van het grimemateriaal.

Daarna komt het verhaal, of, hoe de verwonding is ontstaan.
Hierbij moet het slachtoffer zich altijd afvragen: Kan deze verwonding door deze toedracht ontstaan zijn?
Als voorbeeld: Als het slachtoffer zegt van zijn fiets te zijn gevallen, hoe kan je dan wat aan je hoofd hebben; je hebt dan eerder iets aan je knie, hand of elleboog.

Al met al is het dus nog steeds een opleiding die je niet zomaar even doet. Er komt heel wat bij kijken en je bent dan ook ruim 2 jaar bezig met de opleiding. Je moet kunnen grimeren, de verwonding moet kloppen met het verhaal, je moet kunnen toneelspelen, maar ook moet je de medische achtergrondkennis hebben om een letsel goed uit te kunnen beelden. ( Meer info kan ook via Lotus Kring Boekel )

………………………………………………………………………………………………….

Geef je op voor LOTUS-vrijwilliger. Opleiding:  1 jaar (25 weken)

Opgave bij Secretariaat:

Secretaris  :
Mevr. Vera Bouw – van Duijnhoven

emailadres: secretaris@ehbo-boekelvenhorst.nl