Vervolglessen EHBO.

De vervolglessen vinden plaats in de zaal van Boszicht in Boekel behalve de buitenoefening.
Deze vindt plaats buiten de zaal van Boszicht of op een andere locatie (vandaar de naam “buitenoefening”).
De buitenoefening vindt jaarlijks plaats in de maand mei van het jaar.

De vervolglessen vinden plaats op de een maandagavond !
De EHBO.’ers kunnen zelf uitkiezen naar welke bijeenkomst zij gaan en dat zou ook op elke vervolg les kunnen zijn.

De lestijden van de avond zijn:  19.30 – 21.30 uur (2 uren)

Om als EHBO.’er het diploma verlengd te krijgen dient elk jaar minimaal 12 uren aan lessen te zijn gevolgd om alle EHBO.-
Competentie onderdelen te beheersen waarvan minimaal 1 x per jaar reanimatie/AED, 1 x Verbandleer en 1 x Werken met Lotus.

Indien een EHBO.’er ook nog heeft geassisteerd bij evenementen dan telt dit mee als 1 uur en
Indien een EHBO.’er ook nog een BHV. les heeft gevolgd via de werkgever dan telt dit ook mee als 2 uren en
dient er een bewijs te worden overlegd aan het secretariaat.

Bij onvoldoende uren kunnen de instructeurs een verlenging weigeren.
Maar dit zal altijd vooraf met de betreffende EHBO.’er worden besproken.
Bij onvoldoende uren kunnen de EHBO.’ers in overleg met de kaders/instructeurs een EHBO.- Competentietoets doen.
Maar hieraan zijn kosten verbonden € 25,00 per persoon en indien de EHBO.’er aan de eisen voldoet ontvangt men ook een verlenging van EHBO.