Evenementen

Aanvraag EHBO bij evenementen in Boekel en Venhorst.

Indien u van onze diensten ( EHBO. ondersteuning bij evenementen ) gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voor EHBO. bij evenementen in te vullen.

Dit aanvraagformulier wordt op verzoek per email verstuurd.

Het aanvraagformulier EHBO. bij evenementen dient voor 31 januari van het jaar waarin het evenement plaats vindt te zijn ingediend.

Deze tijd is nodig voor werving en de planning van EHBO. hulpverleners en materiaal voor uitvoering van de afgesproken diensten.

Indien de aanvraag binnen komt na 31 januari van het jaar waarin het evenement plaats vindt, worden er administratiekosten berekend en bedragen de kosten € 10,00.
Indien de aanvraag korter dan acht weken voor aanvang van het evenement binnenkomt, bedragen de kosten € 25,00.
Indien de aanvraag korter dan vier weken voor aanvang van het evenement binnenkomt, bedragen de kosten € 50,00

EHBO. hulpverlening bij Evenementen kan zowel schriftelijk als digitaal aangevraagd worden.

De RK. EHBO. vereniging Sint Lidwina Boekel Venhorst streeft er naar om zo snel mogelijk schriftelijk uitsluitsel te geven inzake inzet van EHBO.-ers van de RK. EHBO. verenging St. Lidwina Boekel Venhorst.

Naar aanleiding van het aanvraagformulier EHBO. bij evenementen zal de RK. EHBO. vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst, in overleg met de aanvrager, bepalen hoeveel hulpverleners en welk materiaal er ingezet zal gaan worden per evenement / per dienst.
Uitgangspunt is dat voor elk evenement minimaal twee hulpverleners per dienst ingezet zullen worden.
De RK. EHBO. vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst draagt er zorg voor dat goed opgeleide hulpverleners worden ingezet.
Alle hulpverleners zijn minimaal in bezit van een geldig EHBO. diploma.

Wij zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet om een aanvraagformulier per email toe te sturen  .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur RK. EHBO. vereniging Sint Lidwina Boekel  Venhorst.

Contact persoon :

EHBO COÖRDINATOR Evenementen
dhr. Sjef Coppens

Mob.: 06 – 1226 9383
Email: coppenssjef@gmail.com

IMG_7758 Sjef en Sjaan
Op verzoek zal het aanvraagformulier voor EHBO hulpverlening bij evenementen per email verstuurd worden.