top of page
1954-20.jpg

EHBO vereniging st Lidwina boekel & Venhorst

oprichting

Op initiatief van dr. A.F.W. Jetten en de heer J. Prick werd op 14 november 1949 de afdeling Boekel van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO St. Lidwina Boekel Venhorst opgericht.

45 Dames en heren gaven zich als lid op. Op 17 december van datzelfde jaar werd het eerste EHBO-bestuur gekozen. Dit bestond uit de volgende personen: voorzitter de heer J. Prick, secretaresse mej. N. v.d.Bosch, penningmeester mej. A. vd. Heuvel en bestuursleden de

heren H. v.d.Elzen en A. v.Hoeij. Vanaf de oprichting heeft de vereniging een gestage groei doorgemaakt. Veel enthousiaste leden hebben in het verleden o.a., onder de bezielde leiding van Adriaan v.Dalen, aan diverse wedstrijden deelgenomen om zich op een sportieve wijze als EHBO-er te bekwamen.

Via een collecte en donateursactie en een gemeente-subsidie waren ze in staat om een viertal verbandposten in te richten, terwijl ook een spalk brancard kon worden aangeschaft.

Zo groeide iedere jaar het aantal verbandposten die meer en beter verspreid werden in de gemeente Boekel.

Dr-AFW-Jetten-foto-in-actie-1-150x150.jp
bottom of page