top of page
Dark_monkeys_400_xs.jpg

EHBO vereniging st. Lidwina boekel & Venhorst

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 zijn ook verenigingen en stichtingen verplicht u te informeren wat zij met uw persoonsgegevens doen en moeten zij deze gegevens goed beschermen.

EHBO-vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Wij verstrekken gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die op onze vereniging betrekking heeft.

EHBO-vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze worden lokaal beheerd op een PC bij een van onze bestuursleden. 

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij vastleggen.

1. Leden

·                

·                Aanmelddatum

·                Naam en achternaam

·                Adres (straat + woonplaats)

·                Telefoonnummer

·                Geboortedatum

·                Emailadres

·                Lidmaatschapsnummer

De leden worden opgenomen in een maillijst zodat wij regelmatig een mail kunnen sturen met betrekking tot lesavonden en/of andere voor hen relevante informatie.

 

2. Aanvragers evenementen of toekomstige cursisten

Aanvragers voor hulpverlening tijdens een evenement melden zich aan door het sturen van een email aan yo2dec@live.nl. Deze gegevens worden bewaard tot einde afsluiting boekjaar. 

Gegevens van toekomstige cursisten worden na aanmelding voor een cursus vastgelegd in de desbetreffende ledenlijst.

bottom of page