top of page

IN 
MEMORIAM

Jo van Duijnhoven - Ermers

Donderdagmorgen bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerd Erelid :  Mevr.  Jo van Duijnhoven – Ermers

Jo “ Moeder en ’t kloppend hart van onze EHBO-vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst". Jo behaalde bij de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken haar diploma in 1955 te Volkel. Ze verhuisde naar Venhorst en werd lid van onze EHBO-vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst. Vanaf 1980 in het bestuur en vanaf 1982 voorzitster tot 2008 ( 26 jaar ). Bij haar afscheid uit het bestuur ontving ze het ere-lidmaatschap van onze vereniging. Verder had ze al een vereniging insigne in 1995 ontvangen en een teken van verdienste in brons 2007 door EHBO Noord-Brabant. In 2002 werd ze onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau, voor al haar inzet, werk en aandacht voor vrijwilligerswerk bij diverse goede doelen die nauw betrokken waren met de EHBO vereniging, zoals de Brandwondenstichting, de Zonnebloem, het Lepra-fonds, en diverse acties die belangrijk zijn voor de medemens. 

 

Wij verliezen in Jo van Duijnhoven – Ermers een zeer gewaardeerd lid en zullen haar als “ Moeder en ‘t kloppend hart van onze vereniging “ missen. Ons medeleven gaat uit naar haar man, kinderen en kleinkinderen en wij wensen hen heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

 

 

Bestuur en leden van RK EHBO Vereniging St. Lidwina Boekel Venhorst

bottom of page